Magnetai – kūnai, galintys pritraukti geležį ir kai kuriuos kitus metalus.Jie vartojami įvairiems tikslams. Magnetai yra daugelio elektros prietaisų viduje, naudojami sukant elektros variklius, gaminant elektrą.

Kiekvienas magnetas turi du polius – šiaurinį ir pietinį.

Taip vadinami kūnai per ilgą laiką neišsimagnetinantys.Medžiagos turinčios
tokių savybių vadinamos feromagnetikais: Fe, Ni, Co, Cr ir t.t. Šiose
medžiagose ,dėl elektronų sąveikos, susidaro skirtingai įmagnetintos
sritys. Magnetiniame lauke jų įmagnetinimai supanašėja ir visa medžiaga
tampa nuolatiniu magnetu. Medžiagos gebėjimą įsimagnetinti nusako magnetinė
skvarba μ – tai skaičius , rodantis kiek